Ο ευρών το κομμένο δάκτυλο αμοιφθήσεται με μία κρότου λάμψης.

Finger usb stick.

Advertisements