Ακατάλληλον… δια ανηλίκους και όσους πληρώνουν φόρους.

Ακατάλληλον… δια ανηλίκους και όσους πληρώνουν φόρους!!!