`Εμαθες τα νέα;

`Εμαθες τα νέα, πατέρα;

Advertisements