Εδώ, στο τέλος του κόσμου. David Rovics.

HERE AT THE END OF THE WORLD