“…είμαι πολιτικός κρατούμενος, μανίτσα μου…”

Μανίτσες μου, πατήστε επάνω στον Μάκαρο για την συνέχεια…

 

Advertisements