`Εχουμε δικαίωμα να περπατάμε σαν άνθρωποι.

Advertisements