Οι Νέμεοι Αγώνες. Λάβε μέρος στην 5η Νεμεάδα. Join Nemean Games

23 Ιουνίου 2012

Εάν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στους αγώνες της επόμενης (5ης) Νεμεάδας και στην αναβίωση του Ολυμπιακού Πνεύματος, πρέπει να δηλώσετε τη συμμετοχή σας πριν από τις 15 Μαΐου 2012.

Η συμμετοχή στους αγώνες είναι δωρεάν.

Ζήστε τη χαρά της αναβίωσης των Νεμέων Αγώνων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://nemea/ngames.org

June 23, 2012

If you would like to participate in the next Nemean Games, and in a revival of the Olympic Spirit, you must register before May 15, 2012.

There are no registration fees.

Click on the following adress to learn more about ancient Nemea, Nemean Games, the Revival and much more:

http://nemeangames.org/en.html

Advertisements