`Εχεις διαβάσει το Σύνταγμα της Ελλάδος;

Πατήστε επάνω στη φωτογραφία και θα το λάβετε σε μορφή pdf

Όπως αναθεωρήθηκε

με το Ψήφισμα της 27 Μαΐου 2008

της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων