Αγοράζω παλιά…

Τρέξτε νοικοκυρές

δεν περνώ δυο φορές

αγοράζω παλιά

σκουριασμένα μυαλά

σκονισμένες ιδέες

παρωπίδες καρφιά

βουλωμένα αυτιά

και παλιές περγαμηνές

και ποδιές μεταξωτές

και το τζάκι σου φίλε

μούχλα έπιασε πια

και για πέταμα είναι