Το χτες και το σήμερα του λοχαγού Καστανίδη. Βίντεο

… τα σκουπίδια μου μέσα